Chương Trình 495

1) Biệt Thánh ca: Chân Tình
    Nhạc: Nguyễn Đức Thịnh
    Trình bày: Hoàng Nam- Tina Huỳnh
2) Niềm tin-Cuộc sống: Giá Trị Của Thời Gian
    Phụ trách: Hồng Vân
3) Giảng luận: Giá Trị Của Thời Gian
    Diễn giả: Mục sư Lưu Đức Thọ
4) Cổ nhạc: Ân Điển Thánh Linh
    Trình bày: Ban Cổ nhạc TYKBG
5) Phim chọn lọc: Tận Thế

...Program 495 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014